PROJEKT - UČÍME SE V PŘÍRODĚ - ČTVERO ROČNÍCH OBDOBÍ

II.A a III. třída - výpravy za učením mimo školu
Během školního roku se žáci těchto tříd budou učit 2 až 3 dny venku, a to v každém ročním období. Příroda umožňuje učení všech předmětů názorně a zážitkově. Žáci tak budou mít možnost spojit reálné prostředí se svými vědomostmi a poznat nové kamarády.